Relaţii bilaterale

Relaţii economice

I.Cadrul juridic

Până la 31 decembrie 2006, principalul document bilateral care reglementa relaţiile economice intre România şi Israel era acordul de comerţ liber în vigoare la 1 iunie 2001 şi care prevedea liberalizarea completă a schimburilor comerciale bilaterale cu produse industriale.

De la 1 ianuarie 2007, in relaţiile economice bilaterale se aplică prevederile acordului de asociere Euro – Mediteranean, care guvernează relaţiile economice al Uniunii Europene cu Statul Israel. Din momentul aderării la Uniunea Europeană, acordul bilateral de comerţ liber, încheiat in anul 2001, şi-a încetat valabilitatea, România transferând către Uniunea Europeană toate competenţele în materie de reglementare a aspectelor referitoare la comerţ, în cadrul politicii comunitare în acest domeniu. În cadrul acordului multilateral Euro – Mediteranean, schimburile comerciale cu produse industriale sunt complet liberalizate, iar în cadrul comerţului cu produse agricole sunt în vigoare o serie de concesiuni reciproce.

La 7 mai 2007, la Ierusalim, a fost semnat noul Acord de cooperare economică şi tehnică, care înlocuieşte vechile acorduri de cooperare economică, schimburi comerciale şi de plăţi. Acordul a intrat în vigoare la 21 februarie 2008.

În continuare, este în vigoare Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi a evaziunii fiscale, semnată la Ierusalim, la 15 iunie 1997.

In anul 2010 a fost semnat un protocol adiţional, care a modificat Acordul pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor în vederea alinierii acestuia la legislaţia comunitară europeană.

După aderarea României la Uniunea Europeană, în baza noului Acord de cooperarea economică şi tehnologică, s-a înfiinţat Comisia mixtă care, pe baze anuale, sau ori de câte ori este necesar, se va întruni pentru examinarea stadiului relaţiilor economice, încurajarea şi promovarea cooperării, informarea reciprocă şi a comunităţilor de afaceri privind mediul economic şi oportunităţile existente.


II. Evoluția schimburile comerciale 

                                                                                                                - milioane dolari   -

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

2016

7 luni

Total

457,2

316,7

405,1

362,1

465,1

491,8

530,5

485,1

306,5

Export

208,4

148,7

200,5

194,3

290,5

374,4

412,8

368,0

230,9

Import

248,8

168,0

204,4

167,8

174,6

117,7

117,7

117,1

75,6

Sold

-40,4

-19,3

-4,1

+26,5

115,9

256,4

295,1

250,9

155,3

 

 

Schimburile comerciale bilaterale s-au ridicat în 2014 la 530,5 milioane USD, cu 7,8% mai mult decât în 2013. Exportul românesc a fost de 412,8 milioane USD (creştere cu aprox. 11%), iar importul din Israel de 117,7 milioane USD (scădere cu 22,6%). Balanţa comercială a avut un excedent de 295,1 milioane USD.

Pe primele 9 luni ale anului 2015, schimburile comerciale  au crescut cu 7,7%. Exportul a crescut cu 11 %, iar importul a scăzut cu 1,5%.

Din păcate, în ultimele două luni ale anului 2015 se constată o scădere dramatică a exportului de produse minerale (combustibili şi uleiuri minerale) cu aproape 56%, a produselor şi articolelor din lemn cu 24%, a materialelor textile cu 26%, încălţăminte cu 65%. Acestea au influenţat negativ volumul exporturilor, înregistrându-se o scădere a acestora faţă de 2014 cu aproape 10%.  Balanţa comercială rămâne excedentară 250,9 milioane USD.

Pe primele 7 luni ale anului 2016, schimburile comerciale  au crescut cu 6,5%. Exportul a crescut cu 5,1 %, iar importul a crescut cu 10,7%.

 

 III. Cooperarea economică  si investiţii

Firmele israeliene sunt implicate în numeroase proiecte de cooperare în ţara noastră, în următoarele domenii de activitate: lucrări de infrastructură (construcţia şi modernizarea drumurilor, reţele de apă etc.); industrie (aeronautică, electronică, chimie, metalurgie, textile, alimentară, construcţii de maşini şi aparate electrice), exploatarea lemnului şi producţia de mobilier etc.), construcţii (sedii de firme, locuinţe şi sate de vacanţă), agricultura (irigaţii, sere, cultura viţei de vie, cultura porumbului cu conţinut de ulei îmbunătăţit, seminţe, ferme animale, etc.), turism si servicii (asigurări, servicii financiar-bancare, centre medicale, mass-media etc.).

Investiţiile directe ale firmelor israeliene în România, potrivit datelor din evidenţa ONRC (31 ianuarie 2014), însumeazǎ 83,9 mil. USD, reprezentând capital social total subscris pentru 6579 societăţi comerciale cu capital israelian, poziţionând Israelul pe locul 33 în clasamentul investiţiilor străine directe. Este de remarcat cǎ marea majoritate a investitorilor israelieni s-au limitat la vărsarea capitalului minim prevăzut de legea română, iar investiile şi achiziţiile ulterioare au fost făcute în numele persoanelor fizice implicate, fără a fi înregistrate ca aport de capital.

O serie de investitii au fost realizate de firmele israeliene în România (prin firme „offshore”, înregistrate în Olanda, Cipru, Grecia, SUA şi alte ţări), însumează peste două miliarde dolari. Totodată, sunt în curs de derulare sau negociere numeroase investiţii israeliene indirecte în diverse domenii de activitate. Separat de acestea, numeroase firme şi cetăţeni israelieni (inclusiv cei cu dublă cetăţenie) au achiziţionat numeroase terenuri şi locuinţe de la persoane fizice în diverse localităţi din România.

Dintre firmele israeliene de referinţă, care au investit în România sau au fost implicate  în acţiuni de cooperare se menţionează: Elbit Systems Ltd., Israel Aerospace Industry (ind. aeronautică),   Strauss Group, The Central Bottling Co.,  Gat Foods Ltd. (ind. alimentară), Sano Group (cosmetice, detergenţi),  Sholomo Group (servicii), Maman Group (logistica),  Argaman Industries Ltd. (ind textilă),  Ness Technologies Ltd., Alvarion, Amdocs, Ceragon (IT), Ashtom Group, Solel Boneh, Tahal Group (construcţii şi lucrări de infrastructură), AFI Europe, Kardan Group (sector imobiliar), Leumi Bank (sector bancar) etc. Dintre firmele israeliene importante implicate în sectorul imobiliar menţionăm: Africa - Israel Investment,  Danya Cebus,  Elbit Imaging,  Neocity Group,  Adama Holding,  G.T.C.,  B.S.R. Europe,  Beny Steinmetz Group (prin două filiale),   Ashtrom Group,  Aura Investments etc. Începând cu anul 2015, numeroase proiecte imobiliare au fost reluate şi sunt în diferite stadii de execuţie.

IV. Cooperarea financiar-bancară 

Cooperarea financiar bancară se realizează, în principal, prin acorduri de corespondent bancar între băncile comerciale existente în cele două ţări, pentru a facilita activităţile comerciale.

Investiţia realizată de Bank Leumi, a doua mare bancă israeliană, care a achiziţionat în anul 2005 banca Eurom cu 45 milioane Euro. Bank Leumi este prezentă astfel, de la acea dată, în România şi doreşte să dezvolte activităţile bancare în domeniul creditării comerciale urmărind creşterea cotei de piaţă de la 0.5% la 2.5%.

În anul 2002, Eximbank România şi Corporaţia Israeliană pentru Asigurarea Creditelor de Export au semnat un acord de asigurare a exporturilor româneşti şi israeliene, pe terţe pieţe.

Menorah Mitvachim Holdings Ltd. si Kardan NV au investit împreună, în anul 2007, în domeniul fondurilor de pensii. Societatea Menorah Mitvachim este lider în Israel, în domeniul administraţiei fondurilor de pensii.

V . Colaborarea între organizaţiile neguvernamentale ale oamenilor de afaceri

În baza acordurilor de colaborare semnate între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Federaţia Israeliană a Camerelor de Comerţ au fost înfiinţate Camere de Comerţ bilaterale şi Consilii ale Oamenilor de afaceri în ambele ţări.

Centrul Român pentru Promovarea Comerţului si Investitiilor Straine  şi Institutul Israelian de Export şi Cooperare Economică Internaţională au semnat un acord de cooperare, la data de 29 aprilie 2002.

Între Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Federaţia Israeliană a Camerelor de Comerţ a fost semnat în martie 2006, un Protocol de colaborare bilaterală şi în februarie 2007, un program de punere în aplicare a protocolului.

VI. Participarea la manifestări expoziţionale si desfăşurarea de misiuni economice reciproce 

România a participat cu pavilion naţional sau a organizat misiuni economice cu prilejul expoziţiilor internaţionale desfăşurate in Israel: Technology, Modern Living, Agritech, Telecom, Port2Port etc. În anii 2005- 2010 Ambasada României la Tel Aviv a participat cu stand propriu la manifestarea expoziţională “Israel Gateway”.

Anual au fost organizate misiuni economice in Israel atat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), cat si de organizatii neguvernamentale. Cu aceaste ocazii s-au desfasurat seminarii de afaceri si mese rotunde.

În Israelul a organizat în România forumul de afaceri în domeniul High Tech & Comunicaţii, ajuns la a 11-a editie,  la care au participat miniştri români şi israelieni din domeniul IT şi comunicaţiilor şi firme specializate.

 Firme israeliene participă în fiecare an la târgurile şi expoziţiile de specialitate din România.

 

Programul Ambasadei României în Statul Israel, inclusiv al Secției Consulare, 25-27 decembrie 2019 și 01 - 03 ianuarie 2020

31.12.2019

Vă informăm că, în perioada 25-27 decembrie 2019 (Crăciun) și 01 - 03 ianuarie 2020 (Anul Nou), Ambasada României în Statul Israel, inclusiv Secția Consulară nu vor avea program de lucru cu publicul.

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE pentru anul universitar 2020 – 2021

18.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost lansat. Bursele sunt oferite cetăţenilor străini care provin din…

Post de funcționar în cadrul Ambasadei României la Tel Aviv

11.09.2019

Ambasada României în Statul Israel anunță disponibilitatea contractării unui funcționar, cu normă întreagă, angajat pe plan local. Dacă aveți cetățenie română, sunteți un bun cunoscător al limbilor română și ebraică,…
  • Numeroşi cetăţeni români au beneficiat deja de avantajele www.econsulat.ro: economie de timp (vii la sediul consulatului în ziua şi la ora programate) şi garanţia dosarului complet (datele şi documentele au fost deja verificate de consulat). Pentru cei care încă nu l-au folosit, sunt necesari doar trei paşi: 1. Te înscrii pe www.econsulat.ro, alegi serviciul consular dorit și completezi datele cerute. 2. După ce consulatul verifică și confirmă că cererea este completă, accepţi programarea făcută de consulat sau alegi o altă zi şi oră. 3. Vii la sediul consulatului, în ziua și ora pe care le-ai programat, pentru a depune cererea, fără o așteptare suplimentară. Pentru uşurinţă, pe pagina de Facebook a Ambasadei sunt videoclipuri explicative care arată, rapid şi simplu, cum să te înscrii şi să ceri aproape orice serviciu consular prin www.econsulat.ro. Videoclipurile explicative deja răspund la cele mai frecvente întrebări trimise de cetăţenii români. Cetăţenii români care se vor prezenta la sediile consulatelor fără programare vor putea solicita servicii consulare în măsura în care nu există programări în prealabil, dar aceștia se vor confrunta cu timpi de aşteptare (în comparaţie cu cei care vin la ora programată) şi chiar cu riscul de a nu avea documentele necesare pentru depunerea cererii. Programările pentru serviciile consulare sunt gratuite, iar ambasada lucrează direct cu cetăţeanul român. Cei care aleg să plătească intermediari pentru programarea de servicii consulare pentru un lucru pe care îl pot face singuri, de pe orice computer sau telefon cu internet, şi sunt nevoiţi să dea date personale şi copii după documente unor persoane necunoscute.