Vize şi servicii consulare

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Ministerul Afacerilor Externe prelucrează date cu caracter personal și se asigură să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea acestora.

Structura responsabilă din cadrul MAE cu implementarea măsurilor în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor este Oficiul responsabilului cu protecția datelor care poate fi contactat la adresa de corespondență dpo@mae.ro, respectiv, la următoarele numere de telefon: tel: +40 21 431 11 00; +40 21 431 15 62; +40 21 319 21 08 ; +40 21 319 21 25. 

Ministerul Afacerilor Externe în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de asigurarea unui nivel de securitate ridicat cu privire la prelucrările datelor cu caracter personal pe care le efectuează, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD).

MAE prelucrează datele pe care cetăţenii români sau străini le furnizează cu bună credinţă, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea acestora. Informaţiile furnizate se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale în scopul soluționării cererilor de prestare a serviciilor solicitate. Refuzul de a furniza datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Datele procesate sunt cele pe care le furnizați prin completarea formularelor corespunzătoare, utilizate pentru a vă oferi serviciile noastre.

Datele personale prelucrate de către MAE pot fi comunicate altor organisme ale administrației publice în vederea soluționării cererilor dumneavoastră.

MAE prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, data şi locul naşterii,  codul numeric personal, cetăţenia actuală şi cetăţenia la naştere, tipul, seria şi numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat, data eliberării şi data expirării, domiciliul/ reședință/ adresă de corespondență, profesie, sex, loc de muncă, adresa IP etc.

MAE nu prelucrează date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filosofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate a persoanei vizate, cu excepția situațiilor în care prelucrarea categoriei de date sensibile este necesară pentru obținerea serviciului solicitat, fiind furnizate exclusiv cu consimțământul expres al persoanei vizate (sau a familiei/reprezentant legal atunci când persoana se află în incapacitate fizică sau juridică). În astfel de situații, datele sensibile sunt prelucrate doar în cazuri bine determinate și sunt accesibile exclusiv personalului autorizat, fiind păstrate în condiții de siguranță.

 

COOKIES

Site-ul MAE utilizează politica de "cookies". Acestea au caracter temporar și nu sunt utilizate în vederea colectării unor date cu caracter personal.

 

HIPERLINKURI

Hiperlinkurile inserate pe web site-ul www.mae.ro vă pot conduce spre alte pagini de internet, ale unor alte instituții.

Ministerul Afacerilor Externe nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora, necreând-se, implicit, o legătură între minister și site-urile respective.

 

DURATA PĂSTRĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE

MAE se asigură că datele cu caracter personal pe care le furnizati sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate; datele cu caracter personal care sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate;

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

Pentru exericitarea drepturilor anterior menționate vă puteți adresa MAE prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate.

Modelele de cereri aferente serviciilor consulare se regăsesc pe pagina de web a instituţiei noastre și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi formulat în condițiile și în termenele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Prin accesarea website-ul www.mae.ro și utilizarea serviciilor oferite de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul acestuia se vor considera acceptate noile prevederi. 

Aceste prevederi pot suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului www.mae.ro prezentele mențiuni pentru a fi în permanență informați în legătură cu acestea. 

 

Programul Ambasadei României în Statul Israel, inclusiv al Secției Consulare, 25-27 decembrie 2019 și 01 - 03 ianuarie 2020

31.12.2019

Vă informăm că, în perioada 25-27 decembrie 2019 (Crăciun) și 01 - 03 ianuarie 2020 (Anul Nou), Ambasada României în Statul Israel, inclusiv Secția Consulară nu vor avea program de lucru cu publicul.

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE pentru anul universitar 2020 – 2021

18.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost lansat. Bursele sunt oferite cetăţenilor străini care provin din…

Post de funcționar în cadrul Ambasadei României la Tel Aviv

11.09.2019

Ambasada României în Statul Israel anunță disponibilitatea contractării unui funcționar, cu normă întreagă, angajat pe plan local. Dacă aveți cetățenie română, sunteți un bun cunoscător al limbilor română și ebraică,…
  • Numeroşi cetăţeni români au beneficiat deja de avantajele www.econsulat.ro: economie de timp (vii la sediul consulatului în ziua şi la ora programate) şi garanţia dosarului complet (datele şi documentele au fost deja verificate de consulat). Pentru cei care încă nu l-au folosit, sunt necesari doar trei paşi: 1. Te înscrii pe www.econsulat.ro, alegi serviciul consular dorit și completezi datele cerute. 2. După ce consulatul verifică și confirmă că cererea este completă, accepţi programarea făcută de consulat sau alegi o altă zi şi oră. 3. Vii la sediul consulatului, în ziua și ora pe care le-ai programat, pentru a depune cererea, fără o așteptare suplimentară. Pentru uşurinţă, pe pagina de Facebook a Ambasadei sunt videoclipuri explicative care arată, rapid şi simplu, cum să te înscrii şi să ceri aproape orice serviciu consular prin www.econsulat.ro. Videoclipurile explicative deja răspund la cele mai frecvente întrebări trimise de cetăţenii români. Cetăţenii români care se vor prezenta la sediile consulatelor fără programare vor putea solicita servicii consulare în măsura în care nu există programări în prealabil, dar aceștia se vor confrunta cu timpi de aşteptare (în comparaţie cu cei care vin la ora programată) şi chiar cu riscul de a nu avea documentele necesare pentru depunerea cererii. Programările pentru serviciile consulare sunt gratuite, iar ambasada lucrează direct cu cetăţeanul român. Cei care aleg să plătească intermediari pentru programarea de servicii consulare pentru un lucru pe care îl pot face singuri, de pe orice computer sau telefon cu internet, şi sunt nevoiţi să dea date personale şi copii după documente unor persoane necunoscute.